Gegarandeerde warmte en CO2

Gedegen constante kwaliteit

De levering van warmte en COaan uw bedrijf is volledig gewaarborgd. Uw vraag wordt gekoppeld aan het industriële proces van Yara. De warmte die geleverd wordt, komt vrij bij het industriële productieproces. Het koelwater van Yara bereikt via warmtewisselaars uw kas met een temperatuur van ruim 87ºC. Ruim voldoende om onder alle omstandigheden uw kas te verwarmen tot de gewenste temperatuur.

WarmCO2 levert zuivere CO2, die eveneens vrijkomt bij het industriële productieproces. U kunt altijd beschikken over de beste kwaliteit CO2.

Kijk verder naar de volgende voordelen:

Gefaseerde groei op grote kavels: Overzichtelijk investeren

Geweldig duurzaam concept: Gericht op de toekomst

Geen afkoop emissierechten: Grote kostenbesparing