Geen afkoop emissierechten

Grote kostenbesparing

U betaalt geen emissierechten voor de uitstoot van CO2. Immers de CO2 die wordt hergebruikt is een restproduct van kunstmestfabrikant Yara. Dit leveert voor u een kostenbesparing op. De hele tuinbouw kan volgens LTO Glaskracht in 2020 zeker 45% minder CO2 uitstoten. In 2030 zelfs 75% minder. Of die besparingen ook door de overheid verpicht worden, is nog niet zeker. Voor u geen probleem, want met WarmCO2 haalt u die doelstellingen nu al! Daarmee heeft u een strategisch voordeel: u komt nu al tegemoet aan huidige en toekomstige milieu-eisen.

Kijk verder naar de volgende voordelen:

Geweldig duurzaam concept: Gericht op de toekomst

Gunstig klimaat: Véél lichturen

Geld verdienen: Met zekerheid de toekomst tegemoet