Leven in de brouwerij van de glastuinbouw Terneuzen

Gebroeders van Duijn zijn weer aan het bouwen in Terneuzen

Werkmaatschappij WarmCO2, die duurzame energie levert aan het glastuinbouwgebied van Terneuzen en Auberginekwekerij Gebroeders van Duijn hebben overeenstemming bereikt over de uitbreiding van de kwekerij. De gebroeders hebben zich in 2009 als eerste in het glastuinbouwgebied van Terneuzen gevestigd. Toen al is overeengekomen dat het bedrijf zich uiterlijk in 2014 zou verdubbelen . De gebroeders van Duijn hebben daarom bij hun vestiging de volledige oppervlakte van ruim 10 ha land verworven. Om vanzelfsprekender in te kunnen spelen op marktontwikkelingen en om het bedrijf niet al te schoksgewijs te laten groeien, is onlangs besloten om in 2012 al een deel (2,6 ha) van deze uitbreiding te realiseren. Op 1 juli is de schop de grond in gegaan. Grondwerkzaamheden en het aanbrengen van de heipalen zijn inmiddels in volle gang. Het is de bedoeling dat de bouw van de kassen in oktober is voltooid. Eind dit jaar gaan de planten de grond in voor de teelt van 2013.

tak1.jpeg#asset:237

Jan Taks (rechts) wijst Jenny en Hans de weg in het waterbassin in aanleg.

Voor de aandeelhouders van de WarmCO2 – Zeeland Seaports en Yara – staat deze uitbreiding voor de start van een nieuwe aanpak. Voor deze nieuwe aanpak heeft Zeeland Seaports speciaal iemand aangesteld. Dit is mw. Jenny Crone, die sinds kort actief is als commercieel manager glastuinbouw. Op 4 juli kwam ze met de directeur Zeeland Seaports (Hans van der Hart) en de directeur WarmCO2 (Jan Taks) poolshoogte nemen in het gebied.

tak2.jpeg#asset:238

Jenny en Hans tonen zich content met de uitbreiding van het bedrijf van de gebroeders van Duijn.

In totaal is in de Smidsschorrepolder en Autrichepolder ongeveer 170 hectare beschikbaar voor glastuinbouw. Op dit moment is 25 ha met kassen volgebouwd. Deze bedrijven, waaronder de gebroeders van Duijn, gaan in de komende jaren tot ca. 50 ha uitbreiden, waardoor er nog 120 ha in te vullen blijft door glastuinbouwbedrijven. Voor het gebied is er zeer serieuze belangstelling van een aantal geïnteresseerde tuinders, maar het is voor de sector nog steeds lastig om tot nieuwe deals te komen.

De aandeelhouders van WarmCO2 gaan meer gezamenlijk met de tuinders ondernemen. De speerpunten van deze nieuwe aanpak zijn:

  • een nieuw motto, dat meer recht doet aan de brede betekenis van duurzame glastuinbouw
  • zittende tuinders als ambassadeurs voor het gebied voor het voetlicht brengen
  • van alle denkbare mogelijkheden voor bedrijven onderscheid in de wijze van benaderen van de Vlaamse en van Nederlandse markt
  • flexibeler maken van de aanbiedingen: van confectie naar maatwerk

Deze speerpunten worden nu verder uitgewerkt. Binnen enkele weken krijgt deze uitwerking zijn beslag. Geïnteresseerde tuinders en andere betrokkenen (banken, adviesbureaus, makelaars etc. ) zoeken we dan actief op.

Voor meer informatie:

WarmCO2
Jan Taks
www.warmco.nl


Of neem contact op met Jenny Crone. Zij is de Adviseur Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen en zal u graag te woord staan via telefoon nummer 0115 - 647400 of mobiel op 06 51 78 70 34.