Zeeland Seaports regisseur in polder van Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen

Biopark Terneuzen stimuleert uitwisselen van reststromen, grondstof of energie

Deze video is met flash gemaakt en daarom niet te zien op een iPad.

Stichting Biopark Terneuzen stimuleert bedrijven als Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking. Verschillende organisaties spelen een belangrijke rol in het duurzame concept. Kunstmest fabrikant Yara produceert restwarmte en CO2 . Deze wordt via WarmCo2 aan Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen geleverd.

De duurzame samenwerking maakt het een uniek glastuinbouw project in Nederland. Een gunstig effect is dat Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen de warmte en CO2 scherp kan inkopen en daardoor een extra aantrekkelijk aanbod voor de tuinders kan afgeven.

Aan ander voordeel is onder andere het gezamenlijk opleidings centrum om (nieuw) personeel op te leiden. Het project Smart Link is erop gericht om nieuwe samenwerkings verbanden te stimuleren en daarmee nieuwe kansen te creëren.

Dit is een ingekorte versie die eerder gepubliceerd is door RegioBusiness Magazine- december 2012